Nerezové zábradlia
 
 
Nerezové brány, ohrady
 
Nerezové schodiská
 
Konštrukcie z nerezu a ocele
 
 
Mliekarenské zariadenia, stroje na parenie syra